Slik kan Stavanger sikre naturmangfold

Stavanger har ambisjoner om å bli Norges ledende miljøby. Naturvernforbundet vil gjerne hjelpe kommunen med å oppfylle ambisjonen og har presentert 30 konkrete forslag for bevaring, forbedring og restaurering av naturmangfold. Forslagene som all bystyrepartiene har fått kan du lese her:

Brev til Stavanger kommune; 30 forslag!

Fra fyllinga i Revheimsvågen.