Smålig av NVE

Er det urimelig at Jørpeland Kraft blir pålagt å sikre ferdselen ved utløpet av Svortingsvatnet? – Ja, mener NVE. – Smålig og i strid med konsesjonsvilkårene, mener Naturvernforbundet.

unknown

Før NVE påla Jørpeland Kraft å utbedre dammen i Svortingsvatn kunne man gå over dammen når det ikke  var overløp. Det kan folk fortsatt  gjøre. Men ved overløp benyttet turgåerne en steinklopp i elva like nedenfor dammen.  I forbindelse med dambyggingen ble Jørpeland pålagt å fjerne steinkloppen «for å bedre kapasiteten i flomløpet».

Når det er overløp på nye Svortingsdammen må turgåere krysse elva over en eksisterende bru ved Liarvatn. Det blir en 1 1/2 times ekstra tur, hvilket NVE mener er i tråd med konsesjonsvilkårene. At turgåerne i Jørpelandsheia har mistet en hevdvunnen ferdselsvei, blir ikke tillagt vekt.

Naturvernforbundet i Strand og Strand turlag ber om å få tilbake kryssingsmuligheten ved Svortingsdammen. Det er åpenbart å be om for mye i et utbyggingsprosjekt som har hatt en samlet prislapp på over fire hundre millioner kroner.

Smålig og neppe et konstruktivt bidrag til friluftslivets fremme.