Solheims oppskrift for Preikestolen nasjonalpark

– Få med kommuner, fylkesting og andre interesser så er grunnlaget lagt for en nasjonalpark i Preikestolområdet, Bred lokal støtte betyr ikke at alle kommuner og hver eneste grunneier må være enige, presiserte miljøvernminister Erik Solheim da han svarte på spørsmål om hva som må til for å få Preikestolen nasjonalpark.

Spørsmålet kom på Naturvernforbundets landsmøte på Hamar i august, og spørsmålstiller var fylkeslagets styreleder, Eirin Hivand Haneberg. Hun viste til Solheims brev til Stortingets energi- og miljøkomite i mars i år  der han sier følgende til Venstres forslag om å igangsette arbeidet med nasjonalparken: 

«For meg er det også viktig om det er lokal politisk vilje og enighet om å igangsette en verneplanprosess…»

Hva legger du konkret i utsagnet «lokal politisk vilje og enighet», spurte Hivand Haneberg statsråden. Her er hva Solheim svarte – ord for ord:

«alle (nasjonalparkene vår merknad) i Sør-Norge er gjennomført, det gjenstår noen få i Nord-Norge. Skal det komme nye nasjonalparker etter det, tror jeg ikke vi skal sitte i Oslo og plukke ut hvor disse skal være. Enten må vi på et seinere tidspunkt lage en ny plan for å se hva slags natur som bør vernes eller må det komme som lokale initiativ.

Lokale initiativ kan ikke bety at alle skal være enige, men det må likevel bety at det er betydelig støtte for det….»

..så la oss ikke tro at det bare ikke er mulig å få lokal oppslutning om det, veldig ofte er det mulig. Det er selvfølgelig ikke mulig å si akkurat presist hva lokal oppslutning betyr, men jeg føler at det må være på en måte en dokumentert støtte for Prekestolen fra kommuner, fylkesting, interesser – ikke at hver eneste grunneier må være enig – at hver eneste kommune nødvendigvis må være enig – men arbeid med å skape en bred støtte så kommer vi fort til et punkt hvor vi kan ta opp det arbeidet…

..det er de to tingene som må være på på plass –  at det må være en en faglig dokumentasjon for naturverdiene i området og det må være en grad av lokal oppslutning – da klarer vi å få dette gjennom i det politiske systemet». 

Sitat fra Erik Solheims uttalelser om Preikestolen nasjonalpark på Hamar lørdag 27.august 2011.