Sommerfugler i Vitenfabrikken på torsdag

Torsdag 23.september går startskuddet for Naturvernforbundets populærvitenskaplige foredragsserie i Vitenfabrikken i Sandnes. Først ut er Kjell Ruud Mjølsnes som spør hvordan det står til med sommerfuglene i Rogaland. Foredraget starter kl. 18.30 og det er fri adgang.

I fjor arrangerte Naturvernforbundet åtte torsdagforedrag i Vitenfabrikken. Det ble en innertier med godt besøk og god stemning. Vitenfabrikken viste seg å være et godt møtested for naturinteresserte, og derfor følger vi opp suksessen med en ny foredragsrunde i høst.

Torsdag 23.september kl. 18.30  holder Kjell Ruud Mjølsnes foredrag om situasjonen for sommerfuglene i Rogaland. Han spør blant annet hva som skjer med sommerfuglene når de gamle slåttengene i landbruket forsvinner. Hvilken betydning har gjengroing for artsmangfoldet? Og har vi god nok artskunnskap til å forvalte sommerfuglene og deres leveområder på en god måte?

Kjell Ruud Mjølsnes bor på Bryne og har fugler og sommerfugler som en altoppslukende interesse. Han har drevet registreringer av sommerfugler i en årrekke, særlig på Jæren og i Dalane. Kjell er aktivt medlem i Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Entomologisk Forening og styremedlem i Naturvernforbundet i Rogaland. Han er også en dyktig naturfotograf og viser noen av blinkskuddene sine på torsdag.

Vi er på plass med informasjon- og salgsstand fra kl. 18 (husk kontanter!) Dessuten kan du se fotoutstillingen vår om naturmangfold i Rogaland i ny design og nytt format. Besøk gjerne Vitenfabrikkens kafe. 

Foredraget avsluttes seinest kl. 19.45.