Sørmarka-fylling til fylkesmannen

Naturvernforbundet mener fyllingen på en beitemark ved Sørmarka er ulovlig fordi den er igangsatt uten tillatelse. Kommunens byggesakssjef mener den 2 dekar store fyllingen er reparasjonstiltak og at det ikke er nødvendig å søke om tilatelse. Naturvernforbundet har anmodet fylkesmannen om å gripe inn.

Se også 30.10.2006

Brev til Fylkesmannen i Rogaland