Spar badeplass i Suldal

Store Jåvatn i Suldal må ikkje regulerast. Det vil øyeleggje ein mykje brukt badeplass i vatnet. Inntaket til Kvednabekken kraftverk bør dessutan flyttast 30 meter nedanfor utløpet av Store Jåvatn, mener Naturvernforbundet i en høyringsuttale til vasskraftprosjektet.

Høyringsuttale til Suldal kommune