Stang inn!

Stang inn for Mostun natursenter! Informasjonssenteret får statlig autorisasjon og 4,75 millioner kroner fordelt over seks år. Det er Aftenbladet som melder dette i dagens avis (lørdag) med SV´s stortingsrepresentant Hallgeir Langeland som kilde. Det var Mostuns sentrale beliggenhet i folketette Nord-Jæren som tippet beslutningen i vår retning.

– En utrolig gledelig beslutning som vil gi oss en unik mulighet til å utvikle senteret, fastslår Naturvernforbundets styreleder Eirin Hivand Haneberg. 

Naturvernforbundet flyttet inn på Mostun i juni i år, men natursenteret har vært i bruk siden november i fjor. Den gamle sommervillaen fra 1867 er preget av dårlig vedlikehold over flere ti-år, og trenger sårt en total rehabilitering. Det vil uansett ikke skje før tidligst om to år, men i mellomtiden skal natursenteret utvikle sitt informasjon- og aktivitetstilbud inne og ute.

– Autorisasjonen forplikter, sier Haneberg. – I løpet av 2013 vil vi mest sannsynlig ansette formidler og i tillegg satse tungt på å utvikle gode og spennende, interaktive utstillinger. Det viktigste er tross alt aktiviteter og engasjement særlig rettet mot den unge generasjonen. Huset er slitent , men det er fullt mulig å drive virksomhet her de neste årene, sier hun. 

Det er klart at det meste av midlene til å rehabilitere Mostun må komme fra lokale sponsorer og husets eier Stavanger kommune. Naturvernforbundet er i gang med å utarbeide planer for både rehabilitering og gjenoppføring av uthuset som sto på eiendommen fram til 1950-60 tallet. Det samlede investeringsbehovet er et sted mellom 8 og 10 millioner kroner.