Stans kraftutbygging i Lysefjorden

Norges Naturvernforbund ber NVE om å stanse kraftutbyggingsprosjektene som er lansert på nordsiden av Lysefjorden. – Utbyggingene vil ha sterkt negative konsekvenser i naturområder av stor nasjonal og internasjonal verdi.

Det er Forsand El-verk, Småkraft og Lyse som søker om omfattende reguleringer i fjellet ovenfor Songesand. Utbyggingene omfatter blant annet Dalaåna, Nordånå, Skurvedalen og Sunnmork. Store deler av de foreslåtte utbyggingsområdene ligger innenfor den foreslåtte Preikestoilen nasjonalpark og utgjør noen av de aller viktigste og minst berørte delene av nasjonalparken. Det er reell fare for for at nasjonalparkdrømmen kan parkeres dersom områdene blir bygd ut.