Statlige midler til Mostun

Norge har 16 nasjonale våtmarkssentra og Mostun er ett av dem. Nå kan Mostun og friluftsfyret Kvassheim i tillegg bli autorisert, i følge dagens utgave av Aftenbladet. Det vil i så fall bety faste årlige tilskudd fra staten i fem år. – Spennende nyheter, kommenterer daglig leder Erik Thoring

Mostun natursenter har hatt åpent i snart ett år. Mye av tiden har gått med til å sette det forfalne huset i akseptabel stand. Det har bare i liten vært midler tilgjengelig til å fylle senteret med attraktivt innhold. Planene er mange og svært konkrete. Kommer det penger vil Mostun bli et spennende kunnskapssenter for alle naturinteresserte. Naturvernforbundet har søkt om midler til å samle og presentere kunnskapene om Mosvatnets natur- og dyreliv i en interaktiv database som skal gjøres tilgjengelig på Mostun.

I høst har Mostun vært utprøvd som foredragsarena. Det har fungert godt. I løpet av fire torsdager har 113 personer benket seg i utstillingslokalet i 1.etasje. Det gir  et snitt på 28 tilhørere per foredrag. Foredragslokalet har sine fysiske begrensninger hvilket vi var nær da Øyvind Gjerde holdt foredrag om kråketrekket torsdag 27.september. Da ble 42 personer  stuet inn i lokalet.