Statlige penger ødelegger kulturlandskap?

Stavanger kommune mottar betydelige statlige midler til erverv og tilrettelegging av friområder. Naturvernforbundet er sterkt kritisk til at statens penger blir brukt til å rasere det unike kulturlandskapet på Lierdal på Tasta.

Forbundet spør Direktoratet for naturforvaltning om Stavangers bruk av statlige midler samsvarer med målet om ivareta et av de best bevarte og intakte kulturlandskap på Nord-Jæren.

Anmodning om uttale om Lierdal til Direktoratet for Naturforvaltning

Lierdal gård- Henning Stokkes kronologi

Invitasjon til Lierdal

Skjøtselsplan for Lierdal