Stavanger best å bo i uten Ryfast

Stavanger kommune har nylig meldt seg inn i prosjektet «Fremtidens byer – byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø». Det første og beste miljøtiltaket Stavanger nå kan gjøre er å skrinlegge Ryfast, skriver Naturvernforbundets styreleder Eirin Haneberg Weyrauch et innlegg i Aftenbladet 25.09.08.

Framtidens byer- bare vyer?