«Stavanger må innføre køprising»

Fylkesvaraordfører i Rogaland Ellen Solheim (KrF) vrir på fakta for å slippe unna køprising. I Stavanger Aftenblad i dag, sier hun at de differensierte bompengene Stavanger hadde tidligere, ikke hadde noen effekt på kollektivtransporten, og derfor ble fjernet. – Dette er løgn, sier Tage Erlend Tellnes, talsperson for kollektivkampanjen.

 Det stemmer at Stavanger hadde køprising i perioden 2001 – 2004. Problemet er at det først og fremst ble innført for å få inn penger, ikke for å redusere privatbilismen. Da det ikke kom inn nok penger, ble systemet erstattet med et bompengesystem som hadde like takster hele døgnet.

– Det forventes en trafikkøkning i Stavanger på mellom 25 og 30 prosent frem mot 2027, det er derfor helt avgjørende at Stavanger innfører Køprising, sier Tage Erlend Tellnes, talsperson for kollektivkampanjen.

Skal man klare å redusere privatbilismen, er det helt avgjørende å legge hindringer i veien for bilistene, køprising har vist seg å være det beste alternativet. Erfaringene fra innføring av køprising i Stockholm er positive. Kjøretiden i rushtiden om morgenen ble redusert med 30 prosent og med 50 prosent om ettermiddagen. CO2 utslippene ble dermed redusert med 14 prosent i indre by. London kan vise til tilsvarende tall.

– Urban analyse har i samarbeid med Norconsult utredet køprising i Bergen, og anbefaler at dette innføres, man venter bare på politikerne. Det er nå på tide at Stavanger får ut fingern og innfører køprising– sier Tellnes

Fylkesvaraordfører Ellen Solheim må gå foran med restriktive tiltak for kollektivtransport i Stavanger. – Det kreves sterke politikere for å gjøre de tiltakene som er viktige, men ikke alltid like populære, dette savner jeg hos Solheim, sier Tellnes.

– Det er bra at Ellen Solheim ønsker å styrke kollektivtransporten. For å få flere til å velge kollektivt må tilbudet styrkes, men det må også innføres køprising slik at det ikke er like lett å velge bilen, avslutter Tellnes.

Kollektivkampanjen er et samarbeid mellom Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og fire fagforbund innen transportsektoren. Mer info finner du på www.kollektivkampanjen.no