Stavanger midt på treet

Stavangers transportpolitikk er lite fremtidsrettet, og viser ingen miljøsatsing over gjennomsnittet. Det mener Naturvernforbundet etter å ha vurdert byens innsats på arealbruk og transport knyttet til Framtidens Byer-prosjektet.

Kristiansand, Stavanger og Bergen får terningkast 3, og havner dermed midt på treet i Naturvernforbundets undersøkelse. De ni byene som ble vurdert fikk alle terningkast fra 1 til 6 etter evne og vilje til å implementere avtalen i Framtidens byer. Naturvernforbundet vurderer at ”ingen av byene fører en politikk som i tilstrekkelig grad demper bilbruken slik at viktige miljømål kan nås”, og deler ikke ut noen toppkarakter. Trondheim kom best ut i undersøkelsen med et terningkast 5, tett fulgt av Oslos terningkast 4.

” Stavanger har flere prosesser innenfor areal- og transportplanlegging på gang både i kommunen og i regionen. Kommunen har planer om både sykkelstamvei og bybane. At kommunen ellers er en pådriver for realisering av mange veiprosjekter, trekker helhetsinntrykket ned.” skriver Naturvernforbundet i sin vurdering.

” Flere gode tiltak er iverksatt, deriblant ferdigstilling av trinn 1 av Bybanen. Av restriktive tiltak testet Bergen ut flere i forbindelse med den akutte luftforurensingen i 2010. Dette er bra, men det vitner også om at det er et sårt behov for en langsiktig strategi for å få ned luftforurensing og klimagassutslipp fra biltrafikken i området.” skriver Naturvernforbundet i sin vurdering. Gode tiltak og planer fører likevel til at Bergen får et ekstra pluss bak sitt terningkast tre, og dermed havner et hestehode foran Kristiansand og Stavanger.

  • Dette var ikke et veldig imponerende resultat. Et terningkast 3 viser at <by> er i gang, men at det mangler et godt stykke før vi kan kalle oss framtidsrettet i denne byen. Vi forventer kraftige tiltak framover, sier styreleder Eirin Hivand Haneberg i Naturvernforbundet Rogaland.

Naturvernforbundet mener samarbeidsavtalen i Framtidens byer er et godt utgangspunkt for arbeidet med å skape grønne og klimavennlige byer. Leder Lars Haltbrekken peker på at det er i folketette områder at det er lettest å erstatte forurensende biltrafikk med miljøvennlige alternativer. Men det krever at politikerne tør å satse på både gulrot og pisk, og dermed blir høstens lokalvalg viktig.

  • Vår undersøkelse viser at flere av byene trenger mer handlekraftige politikere, som tør å sette grenser for biltrafikken og satse miljøvennlig. Dermed kan vår vurdering være til hjelp når folk skal stemme i høst, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Framtidens byer er en samarbeidsavtale mellom staten, KS og 13 norske byer for å skape mer miljøvennlige og grønne byer basert på tiltak innenfor fire ulike områder: arealbruk og transport, stasjonær energibruk i bygg, forbruk og avfall samt tilpasning til klimaendringer. Naturvernforbundets undersøkelse knyttet seg kun til temaet om arealbruk og transport, og kun de 9 byene som valgte å svare på Naturvernforbundets spørsmål er vurdert i undersøkelsen.