Stavanger skal hjelpe vipene

Alle ser at vipene blir færre år for år. Men hvem gjør noe for stanse nedgangen? Naturvernforbundet har utfordret Stavanger om å inneføre en vipevennlig drift av kommunale eiendommer. Og vi har fått et raskt og positivt svar.

 Stavanger kommune eier nemlig et betydelig jordbruksareal som er regulert til friområder, men som blir driftet av lokale bønder. Kommunen har ikke stilt krav om vipevennlig drift av arealene, men det kommer til å skje neste år etter at Naturvernforbundet tok opp saken. Bakgrunnen var informasjon fra en turgåer om vipenes ublide skjebne på en kommunal eiendom på Lundsneset på Hundvåg. I vår etablerte tre vipepar seg på et jorde. Reirene ble ødelagt da bonden som leide jordet drev jordarbeding. Vipene la egg på nytt, men akk så forgjeves. Bonden var igjen ute på jordet med traktoren og ødela samtlige reir. Dette er neppe en enestående historie. Selv om enkelte bønder forsøker å gi kråka skylda for vipenedgangen, er det jordbruket som må bære hovedansvaret.

Vårt innspill om vipevennlig drift av kommunale jordbrukarealer er tatt på alvor av Stavanger kommune. Med hjelp fra Naturvernforbundet  og NOF Stavanger og omegn skal  vipebestanden på kommunale eiendommer kartlegges slik at det til neste år kan innføres rutiner og krav som forhindrer  nye tragedier. __CPMMFILEID_URL__::8781::