Stavanger trenger «stilleområder»

Kvernevikveien skal utvides på strekningen Tastatorget til kommunegensen med Randaberg. I den forbindelse ber Naturvernforbundet om at vegtrafikkstøyen måles slik at den nye veien ikke får negative konsekvenser for det vedtatte «stilleområdet» ved Store Stokkavatn.

Brev til Stavanger kommune