Stavangers klimaplan lite troverdig

Naturvernforbundet mener det er lite sannsynlig at Stavanger kommune vil klare å redusere klimautslippene med 20 prosent (fra 1991-nivå) i 2020. Klimatiltakene må skjerpes betydelig og kommunen bør øke sitt mål om utslippskutt til 30 prosent, skriver forbundet i sin kommentar til klimaplanen.

Les mer om Framtidens byer: Blir dette nye Stavanger?

Naturvernforbundet: Stavangers klimaplan er ikke troverdig