Stinn brakke!

Mostun i dag: Fullt ved alle bord – inne og ute. Lange køer foran vaffelutsalget. Men likevel blide og fornøyde gjester. Et sted mellom 600 og 700 personer besøkte Mostun i løpet av fire timer, og det er ny rekord.

Vi forventet at det ville komme mye fok innom Mostun i forbindelse med naturstien som Stavanger Turistforening arrangerte rundt Mosvatnet. Men tilstrømmingen overgikk alle forventninger. Men ett vaffeljern og en kaffetrakter var det ikke mulig å få forsynt «hordene» raskt nok. Det skal vi rette på til neste gang vi åpner dørene på Mostun. 

Gjestene fikk ikke bare mat til magen. Både Naturvernforbundet, Ornitologisk Forening og Botanisk Forening stilte med mannskaper som kunne bistå med sine kunnskaper om Mosvatnets dyre- og planteliv. Det ble det bruk for. Ekteparet som hadde undret seg i lange tider over en anonym og sky sangfugl med en kraftig og ensformig sang, fikk svar. Fuglen er en gransanger, som er vanlig  i skogen  ved Mosvatnet.

Bildtekst: Per Grimnes bestyrte vaffelsalget med stoisk ro. Foto: Eirin Haneberg