Stø kurs i fylkeslaget

Kjell Mjølsnes fra Bryne rykker opp til fast styreplass og Anne Elisabeth Carlsen fra Stavanger går inn som ny vara. Tidligere fylkesleder Jørund Ubøe Soma overtar revisorvervet etter en annen tidligere fylkesleder, Anndi Lomeland Jacobsen. Det var de eneste endringene i styre og stell da fylkeslaget avviklet sitt årsmøte i Sandnes onsdag 13.april.

Det er med andre ord stø og stabil kurs i Naturvernforbundet i Rogaland. Eirin Hivand Haneberg sitter ved styreroret fram til neste år og får med seg Ellen Jepson, Bjarte Hetland, Erlend Randeberg (gjenvalg) og Siri Ødegaard (gjenvalg). Også varamedlemmene Marius Harlem, Elin Rydningen og Randi Olden fortsetter i det nye styret. På et ekstremt dårlig besøkt årsmøte (6 deltakere) tok det bare en time å banke gjennom sakene. Detaljene kan du lese i årsmøteprotokollen.
Regnskap, årsberetning med mer ble publisert 19.03.