Stopp Høg-Jæren vindpark! Vurder vindkraftanleggene i Rogaland samlet!

Planene for Høg-Jæren vindpark må omfattes av de overordnede retningslinjene for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg som er under utarbeidelse av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Det sa Kjetil Waagbø i Naturvernforbundet i Rogaland da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbunds landsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.

Representanter fra de 18 fylkeslagene i Norges Naturvernforbund la fram hver sin utfordring til ministeren. Temaene spente fra økende hyttebygging og energisaker til krav om vern av Vefsna, satsing på jernbane og sikring av våre strender for folk flest. Naturvernforbundet i Rogaland tok altså opp de planlagte vindkraftanleggene på Høg-Jæren.

NVEs konsesjon for Høg-Jæren vindpark er påklaget av flere, og i tillegg har fylkesmannen fremmet innsigelse mot reguleringsplanen for vindparken. Vi krever Høg-Jæren vindpark stoppet grunnet:
· Landskap: – Nasjonalt signalområde – symbolverdi som Stadtlandet
· Kulturlandskap: Regional og nasjonal verdi
· Viktig friluftsområde
· Sørlig Myrsnipe – truet rødlisteart
· Avrenning til det vernede Hå-vassdraget
· Manglende kvalitet på utredningsarbeidet – saken er ikke tilstrekkelig belyst

Kontakt:
Ståle Undheim, Naturvernforbundet i Rogaland, tlf. 47 31 70 01

Les fylkeslagets utfordring til miljøvernministeren