Større toleranse for streifdyr

Forvaltningsplanen for rovdyr i region 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) bør beholdes, men mindre endringer. Naturvernforbundet ønsker større toleranse for streifdyr og mer informasjon om effekten av konfliktdempende tiltak. Se også http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=26629

Innspill fra Naturvernforbundet – streifdyr