Støtte til AUF

Til AUF i Rogaland og Rogaland Arbeiderparti På vegne av Naturvernforbundet i Rogland ønsker vi å gi uttrykk for vår dypeste medfølelse i forbindelse med tragedien sist fredag. Det som har skjedd gjør oss vondt. Vi tenker på dere og den vanskelige tida dere er inne i og har foran dere.

Terrorhandlingen berører oss alle. Demokrati og solidaritet er en forutsetning også for naturvern; for muligheten til å ta vare på vårt eksistensgrunnlag og for å kunne skape et godt samfunn for alle mennesker på Jorda. Vi slutter oss derfor helhjertet til at slike grufulle handlinger må møtes med mer demokrati, mer solidaritet og mer åpenhet.   med vennlig hilsen Eirin Hivand Haneberg Styreleder Naturvernforbundet i Rogaland