Strand godkjenner ulovlig bygging

I Døvik i Strand kommune har flere grunneiere bygd kjørevei og bru uten å søke om tillatelse. I 2005 ble det også bygd en stor traktorvei i samme område uten søknad. Veganleggene representerer store og skjemmende inngrep i et vakkert landskap. Administrasjonen i Strand kommune mener anleggene er ulovlige og må fjernes, men forvaltningsutvalget har godkjent ulovlighetene. Vedtaket i forvaltningsutvalget er påklaget av Naturvernforbundet.

Brev til NVE

Brev til Strand kommune

Denne brua over Døvikånå er bygd uten søknad.