Strandsona for alle

Reiselivsanlegget Flor & Fjære på Sør-Hidle i Strand kommune, ønsker å privatisere enda mer av strandssonen nord på øya. Det kan ikke godtas, mener Naturvernforbundet i Strand.

Uttale til reguleringsplan for reiselivsanlegg Sør-Hidle