Straumsåna får renne fritt

Straumsåna i Figgjovassdraget blir ikke utbygd, har Olje- og energidepartementet bestemt. Den flotte elva har utløp til Edlandsvatnet ved Ålgård og tilhører et av de første vassdragene som ble varig verna mot kraftutbygging i Rogaland. Men eier av fallrettighetene, Gjesdal kommune, syntes ikke vernevedtaket var så mye å bry seg om.

Kommunen fremmet en søknad om å bygge småkraftverk i det lakseførende vassdraget. Det sa både NVE og en rekke høringsinstanser nei til, blant andre Naturvernforbundet. Men politikerne i Gjesdal aksepterte ikke avslaget og påklaget det til OED. Departementet har nå  slått fast en gang for alle, at elva skal få renne fritt uten fysiske inngrep.