Stryk til Dalane Kraft AS

Dalane Kraft AS søker om tillatelse til å bygge Frøytlog kraftverk i Sokndal kommune. Naturvernforbundet mener søknaden inneholder feil, har mangelfulle opplysninger og dårlig eller ingen dokumentasjon av biologisk mangfold. Naturvernforbundet anbefaler NVE om å returnere søknaden til kraftselskapet. Også fylkesmannen i Rogaland og NJFF, Rogaland har uttalt seg sterkt kritisk til søknaden.

Høringsuttale