Styr unna strandsonen i Hafrsfjord

Stavanger kommune varsler oppstart av regulering av turveg ved Madlatua-Håhammeren i Hafrsfjord. Naturvernforbundet har tidligere advart mot at turvegen bygges i den siste uberørte strandsonen i Stavangers del av Hafrsfjord. Forbundet foreslår nå at strandsonen innenfor 100 meters beltet mellom Skytterlagets klubbhus og Håhammerveien reguleres til spesialområde naturvern.

Les mer i brevet fra Naturvernforbundet

Stavangers siste urørte Hafrsfjordstrand må vernes mener Naturvernforbundet