Styremøte og sommerfest

Styremøte i Naturvernforbundet i Rogaland fra kl.18.00 til kl. 19.30

Sommerfest for inviterte gjester fra kl. 20.00 til kl. 23.00

Påmeldingsfrist innen tirsdag 18.juni