Suksess i Mosvatnet!

I vinter ryddet Naturvernforbundet fugleholmen i Mosvatnet. Det ble en suksess, Hettemåkene har tatt holmen i bruk og det er minst 20 år siden sist.

 Hettemåkene har som mange vet, hatt en dramatisk tilbakegang over alt på Jæren de siste 30 åra. Hvem kan ikke huske den enorme kolonien innen Madlaleirens gjerder på Madlaforen? I Mosvatnet var det også en stor koloni hettemåker både i det innelukkete bassenget ved Motorveien og på holmen utenfor. Men uten rydding og skjøtsel grodde holmen til og gjorde den uegnet som hekkeplass for hettemåkene. 

I vinter kontaktet Naturvernforbundet kommunens naturforvaltere og ba om lov til å rydde holmen for kratt og trær. Tilbakemeldingen var umiddelbart positiv og vi kunne gå i gang. 30-40 cm is gjorde det mulig å kjøre utpå med tunge maskiner. Stavanger Natur- og idrettsservice kunne dermed bruke sine flisekuttere for å blir kvitt det massive greinverket. 

Hele holmen ble ikke ryddet. Kantvegetasjonen på halve holmen ble stående igjen av hensyn til et toppdykkerpar som har hekket her i en årrekke. Dermed har vi fått både i pose og sekk. Toppdykkeren kom tilbake og har allerede bygd reir på sin vante plass. I tillegg har vi fått hettemåkene tilbake på den ryddede delen av holmen. Det er talt 30 hekkende par (18.mai) på holmen og ca. 40 hekkende par i dammen innenfor. Det er svært mange år siden det sist var et så høyt antall hekkende hettemåker i Mosvatnet. hettemåka står oppført på den nasjonale rødlista (2006) som Nær truet.

En stor takk går til Stavanger kommune og naturforvalterne som har gitt et verdifullt bidrag til å bedre situasjonen for art i tilbakegang.