Suksess på Mostun

1500 besøkende i løpet av første halvår, er ny rekord for Mostun natursenter. Det er like mange som vi hadde i hele 2013.

Nå skal det i rettferdighetens navn sies at Mostun ikke hadde full drift i fjor. Likevel er trenden i år svært oppløftende. Om dette holder ut året kommer vi til å ha minst doblet besøk i forhold til 2013.

Statistikken viser at vi har holdt åpnet 20 søndager i år med i alt 786 besøkende. Det gir et snitt på 37 besøkende per søndag. Vår ambisjon om å fylle søndagene med naturtema har også hatt en en god utvikling. I første halvår har vi nemlig hatt hele 7 temasøndager om fugler, våtmarker og insekter. Medlemmer fra Norsk Ornitologisk Forening har hatt ansvar for to av søndagene, mens Naturvernforbundet har arrangert de øvrige.

Det er lagt ned 343 dugnadstimer inne og ute på Mostun så langt i år. 

Tallenes tale viser videre at vi har hatt 710 elever fra 8 grunnskoler og 1 videregående skole i Stavanger. Det betyr at undervisningtilbudet har kommet godt i gang og at interessen er stor. Faktisk kunne vi hatt langt flere på undervisning, men kapasiteten har vært begrenset.

Uten en fantastisk gjeng med frivillige ville det ikke vært mulig å holde et så høyt aktivitetsnivå på Mostun. Vi takker alle de over 30 personene som har bidratt så langt i år, og satser friskt på mange spennende tilbud til høsten for såvel elever som befolkningen forøvrig. 

Mostun natursenter holder publikumstengt i sommer og ønsker velkommen til første søndagsåpent 7.september.

Ha en riktig fin sommer i det grønne!