Svandalsfossen berget?

Naturvernforbundet er ikke alene om å mene at det er en dårlig ide å bygge småkraftverk i Svandalsfossen i Sauda. Også Sauda kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har frarådd at Haugaland Kraft får utbyggingstillatelse. Dermed er det all grunn til å tro at NVE vil avslå søknaden.

Nei til utbygging av Svandalsfossen fra:

Naboene misfornøyde med informasjonen fra Haugaland kraft (NRK Rogaland)

Ordførar Laura Seltveit (Ap) i Sauda kommune sier nei i avisa Ryfylke

Rogaland fylkeskommune sier nei i sak 118/08

Rogaland Høyre sier enstemmig nei

Fylkesmannen i Rogaland sier også nei