Ta bilder av flyttblokker

Visste du at fire flyttblokker (kjempesteiner) er vernet som naturminner i Stavanger? Naturvernforbundet ønsker å få flyttblokkene i byen fram i lyset og inviterer byens naturfotografer til å bidra med bilder.

Steingalen? Ta bilder av kampesteiner i Stavanger!

Naturvernforbundet har satt i gang et prosjekt for å få Stavangers flyttblokker (kjempesteiner) i fram i lyset. Stavanger er nemlig en av få kommuner i Rogaland som har vernet fire flyttblokker som naturminner. Det skjedde i 1959 og forslagsstiller var Naturvernforbundet (den gang Rogaland Naturvern).

Vi trodde dette var en smule smalt og sært tema. Men responsen fra historielag og publikum viser at at temaet fenger mer enn vi haddde drømt om. Vi har dessuten fått økonomisk støtte fra Kulturminneåret 2009 og Gjensidigestiftelsen til prosjektet. Det har inspirert oss til å tenke litt større. Vi har nå ambisjoner om å utgi en bok om Stavangers kjempesteiner. Da trenger vi gode bilder fra alle som liker å fotografere i Stavangernaturen.

Nå skulle man tro at det var enkelt å ta bilder av stein, siden de ligger der stille og rolig. Men vi er på jakt etter mangfold, kreativitet og originalitet. La oss nevne noen mulige innfallsvinkler:

-Flyttblokkens virkning i landskapet -Menneskers bruk – lek og utforsking -Detaljer – moser, lav, karplanter. -Bergarter og detaljer – «kunstuttrykk» -Stemninger – lysvirkninger -Stein i snø og is -Historiske bilder

Det finnes kanskje et sted mellom 60 og 100 flyttblokker i Stavanger som er minst tre meter over bakken. Vi vil registrere alle. Noen kandidater har pekt seg ut og disse kan være et godt utgangspunkt for fotografering. Så her følger en foreløpig liste over aktuelle motiver:

Storhaug bydel Skrefsrudsteinen (fredet) ved Bergeland bydelssenter Emmausstranden, stor stein i vannkanten Breivik båthavn – Egelandsmarka – stor klovstein i tett bjørkeskog. Ramsvig båthavn, stor stein ved starten av turveg, delvis nedgravd. Ramsvigtunet aldershjem

Hillevåg bydel Hillevåg kirke, stor klovstein ved en gammel løe. Ørnasteinen ved Brattåsveien 21 Sørmarka, tre steiner: Ved Ullandhaugtårnet, på beitemark ved Sørmarkveien og en klovstein på Hinnamark vest for Motorveien. Svinasteinen ved jernaldergården på Ullandhaug. Våland kolonihage, klovstein ved hagehuset Vålandsskogen, stor stein i sør-vest i skogen ved turveg. Vannassen, i skogen i nærheten av Vestvollveien.

Hundvåg bydel Buøy, Galeiveien 7 Øvre Vågen 6C Bosteberget 9 på Lunde, flere steiner. Steinsøy (der må det vel være stor stein?)

Madla bydel Øygardsveien 51, vest Ørnasteinen, Longebakke 55 Alvasteinen i Alvasteinsveien Krossbergveien 66

Eiganes/Våland bydel Ørnasteinen, Mosvatnet øst like ved Motorveien Klovsteinen, Stokka ved Ytre ringvei vest, i friområde sør for borettslaget Eiganes «Villskog», Øvre Stokkavei Ogmund Finnsonsvei 7 «Møllebruket» på Stokka, mellom Litle og Store Stokkavatn

Foreløpig er ingen aktuelle motiver registrert i Tasta og Hinna bydel. Kjenner du til store (tre meter eller høyere) flyttblokker som ikke er registrer på lista vår, er vi takknemlige både for opplysninger og bilder.

Bilder du har tatt kan du sende i lavoppløselig kvalitet til vår e- postadresse rogaland@naturvern.no Husk å merke bildene med ditt navn og info om hvor de er tatt, helst så nøyaktig som mulig.

Vi holder dere informert om hvordan prosjektet utvikler seg og oppretter et eget bildegalleri med link til vår hjemmeside

Foreløpig frist for innsending av bilder er 1. mai.

Lykke til med fotojakten på stein i Stavanger!!

Imponerende flyttblokk på Vassøy