Takhekkende sjøfugl-banner

Ti hekkende måker på taket enn bedre enn ingen på fugleøya! Naturvernforbundet har kartlagt den store bestanden av takhekkende sjøfugl på Nord-Jæren og prosjektet skal fortsette til 2012.