Tar opp banklån

Det ekstraordinære årsmøtet i fylkeslaget vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å oppta et banklån på inntil 1,2 millioner kroner. Årsmøtet ble holdt på Mostun 8.desember.

Styret foreslår for årsmøtet at det kan tas opp banklån på inntil 1,2 millioner kroner. Lånet skal brukes til å finansiere vår andel av Inge Steenslands Hus. Det beløper seg til ca 800 000 kroner inkl. mva. Nybygget med inventar har en prislapp på ca 4,3 millioner kroner hvorav Inge Steenlands Stiftelse har bidratt med 3,5 millioner kroner.

I tillegg har vi startet rehabiliteringen av «gamle» Mostun. Sørveggen ble byttet i høst med nye vinduer og nye kledning. Det kom på drøyt 300 000 kroner.

I leiekontrakten med Stavanger kommune er vi fritatt for husleie. Kravet er at vi holder Mostun i god stand. «Gamle» Mostun er i svært dårlig stand og alle fasader må skiftes.

Etter låneopptaket får vi en månedlig husleie på ca 7 500 kroner.

Banken krever at låneopptaket må bekreftes av årsmøtet, og det er bakgrunnen for at styret inviterer til ekstraordinært årsmøte med kun en sak på dagsorden.

Årsmøtet starter kl. 19 og forventes avsluttet kl 19.15. Medlemmer som ønsker å delta må melde fra om dette til rogaland@naturvern.no innen mandag 5.desember.