Tematurer om naturmangfold i 2008

I 2008 er det bevaring av naturmangfold som står øverst på Naturvernforbundets dagsorden. Det vil også turprogrammet bære preg av. Vi inviterer til turer blant annet til Jærens våtmarker, Rennesøys kystlynghei, Preikestolsområdet og til sjøfugkolonier i Stavangers skjærgård.

Turprogram 2008