Tjelmenveg til Høyesterett

Gulating lagmannsrett fastslo tidligere i høst at grunneierne til Tjelmen-vegen i Sauda ikke har anledning til å påklage dommen i Ryfylke tingrett fordi staten ikke lenger er part i saken. Som kjent aksepterte staten tingrettsdommen der vedtaket om å tillate bygging av Tjelmen-vegen ble kjent ugyldig. Nå har grunneierne anket lagmannsrettens dom til Høyesterett.

Veibyggerne vil anke lagmansrettens avgjørelse

Naturvernforbundet mener at anken bør avvises

Beslutning Ryfylke Tingrett februar 2006