Tjensvold holder koken

Jørpelandsbuen Egil Tjensvold forsetter som leder i Naturvernforbundet i Strand. Med seg i styret har han åtte kvinner og menn.

Naturvernforbundet i Strand fylte 20 år i 2013 og har lagt bak seg et aktivt år med flere store og viktige saker. Viktigste sak var den nye høyspentlinja mellom Lysebotn og Stavanger der NiS fikk medhold i sitt krav om å velge en trase på sørssiden av fjorden. I årsmeldinga går det også fram at lokallaget har jobbet med vannkvalitet i Vostervatnet, sentrumsplan for Jørpeland og opprydding og sikring av ferdselen etter Jørpeland Kraft sine utbygginger. Lokallaget har 65 medlemmer.

Årsmøtet ble holdt på Tau Aktivitetshus 11.februar der Egil Tjensvold ble gjenvalgt som leder og med  Leiv Krumsvik som nestleder. Det nye styret teller åtte medlemmer.