To gode nyheter

Svandalsfossen i Sauda får renne fritt har NVE bestemt. Det er i tråd med et unisont krav fra naturvern- og friluftsorganisasjonene og fra en aksjonsgruppe i Sauda ledet av Olav Risvold. I Espevik i Tysvær kommune kan bygdefolket heise flagget til topps. Miljøverndepartementet har avvist lokalpolitikernes vedtak om å utvide steinbruddet ved fjellet Såt.

Jarle Lunde

De fleste vassdragene langs den såkalte nasjonale turistvegen i Ryfylke er regulert. Svandalsfossen har vært spart fra utbyggernes umettelige reguleringslyst, inntil Haugaland kraftlag kom på banen med et utbyggingsforslag. Forslaget fikk massiv motstand, blant andre fra Naturvernforbundet. Nå har NVE støttet motstanderne og avvist å temme turistfossen i Sauda. 

Den andre gode nyheten kommer fra Tysvær kommune. Selskapet Amrock som har hatt steinburdd i Espevik i en årekke ønsket å utvide uttaket til fjellet Såt. Første forslag i 2003 ble avvist av Miljøverndepartementet. Selskapet endret forslaget i 2006, men nå er også dette forslaget avvist av departementet. Dermed har bygdefolket i Espevik grunn til å glede seg over å beholde det viktige friluftsområdet ved Såt.