Toppdykkerne er her!

Mosvatnets vakreste eventyr lar seg ikke stanse av frost og kulde! I løpet av påsken har nemlig toppdykkerne inntatt vatnet fra sine overvintringsområder i Vest-Europa.

Merns det ennå ligger isrender i strandsonen spiller toppdykkerne opp til kurtise og dans. Slik mange andre av Mosvatnets innbyggere er i gang med allerede. Mest iøynefallende er sothønene som har startet hevding av hekkerevir med brask og bram. Alle fugleinteresserte bør legge morgenturen innom Mosvatnet og få med seg den intense starten på noen korte og hektiske våruker.

Også vårkålen titter med spede spirer gjennom frossen mark. Mye sol og mye varme og vips så er det vår  i skogsbunnen også. Følg med, følg med!