Tørrlegging av Suldalselv uakseptabelt

Tørrlegging av Helganesåno i Suldal kommune er uakseptabelt, skriv Naturvernforbundet og Jeger- og fiskerforbundet i ein felles uttale til Suldal kommune. Kraftverkseigaren har søkt om fritak for kravet til minstevannføring i elva.

Uttale til Suldal kommune om Helganesåno