Tre kraftverk fikk endelig nei

Kraftverkene Fossvatn, Mjåvatn og Ørsdal i Bjerkeimsvassdraget får ikke utbyggingstillatelser. Det bestemte Olje- og energidepartementet (OED) like før jul.


Dermed fikk vassdragsvernerne en hyggelig julegave fra departementet. Kraftverkseierne er nok mindre fornøyde siden dette er endelige avslag og kan ikke påklages videre.

Beslutningen fra OED er i samsvar med NVE sitt  syn og selvsagt også i overensstemmelse med synspunktene til naturvern- og friluftsorganisasjonene i Rogaland.

Bjerkreimsvassdraget er varig vernet mot kraftutbygging, men det er likevel høve til å fremme søknader om småkraftutbygginger på inntil 3 MW.

Berland Kraft AS har fremmet to søknader, den ene for utnytting av fallet mellom Fossvatn og Mjåvatn, den andre ved utnytting av av Mjåvatnbekkens fall til Ørsdalsvatn. Førstnevnte prosjekt skulle gi en produksjon på 1,5 GWh, mens det andre prosjektet hadde en planlagt produksjon på 1,76 GWh.

Ørsdal kraftverk i regi av Dalane Energi skulle utnytte  Hellarsbekken og Høylandsåna i Ørsdal og ville gi en produksjon på inntil 17 GWh. OED og NVE er enig i at det omsøkte prosjektet har for store negative konsekvenser for verneverdiene.

Selv om punktum er satt for kraftverkene Fossvatn, Mjåvatn og Ørsdal, er det tidligere gitt konsesjoner for utbygginger i det varig vernete Bjerkreimsvassdraget.