Trenering i Sauda kommune

I september i fjor ba Naturvernforbundet Sauda kommune om å reagere på to ulovlige bygde veier. Kommunen sendte den ene veisaken til Landbruks- og matdepartementet og siden har ingen ting skjedd. Nå ber forbundet kommunen om en rask avklaring.

Anmodning om svar fra Sauda kommune