Trygg overnatting for kråka ved Mosvatnet

Øyvind Gjerde (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Rogaland) har lagt ned en stor jobb med å telle kråker og kaier på de store overnattingsplassene på Jæren, blant annet ved Mosvatnet.

Les mer om hva Gjerde fant ut og få tilgang til «kråkerapporten» på fylkesmannen i Rogaland sine nettsider.