Turveier truer fuglelivet

Stavanger kommune vil bygge badeplass og turvei på Boganeset, turvei langs Gauselvågen og bru til Gauselholmen. Naturvernforbundet mener deler av prosjektene vil true fuglelivet i ett av byens siste gruntvannsområder.

Særlig kritiske er forbundet til turvei og badeplass ca 70 meter fra en hekkekoloni med fiskemåker og makrellterner ved Boganeset. Forbundet går også mot bru til Gauselholmen.

Naturvernforbundets kommentarer til foreslåtte turveier