Tyvstart på hummerfisket?

1.oktober går startskuddet for hummerfisket. Ved Litle Marøy i Gandsfjorden kunne det se ut til at fisket allerede hadde startet. Fangstredskapene lå nemlig tett i tett i sjøen rundt naturreservatet.

Det registrerte også Fiskeridirektoratet som var ute med oppsynsbåten Munin på lørdag. I følge mannskapet på Munin var enkelte redskap ulovlige, andre hadde en merking som direktoratet hadde problemer med å spore. All fangsredskap skal være merket med telefonnummer og navn eller med fartøyets kjennemerke. Det lå an til omfattende beslag ved Litle Marøy da vi forlot stedet.

Hummeren er utryddingstruet og det er innført strenger reguleringer av fisket som alle må gjøre seg kjent med. Her er de viktigste reglene:

  • Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annet redskap skal settes tilbake i sjøen.
  • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.
  • Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen).
  • Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert – eller fra land – kan drive fiske etter hummer med inntil 10 teiner. Begrensningen på 10 teiner gjelder også per fartøy.

Dersom flere personer fisker hummer med samme båt, kan de til sammen altså ikke fiske med mer enn 10 hummerteiner samtidig.