Ud å lofta vedet

Etter 11 timer inne på Mostun, var det tid for litt kvalifisert utetid. Landsstyrets medlemmer ble dratt med på en runde rundt Mosvatnet lørdag, til alt hell i en periode mellom lavtrykkene som står i kø utenfor kysten.

Anført av Øyvind Gjerde i ornitologisk forening og Erik Thoring i Naturvernforbundet, fikk forsamlingen en rask innføring i Mosvatnets unike naturmangfold. Siden været var pent og pyntelig fikk de fleste, som for anledningen  var  utstyrt med  kikkerter, sett både toppdykker, taffeland, kvinand og flere andre vatnets faste gjester og beboere. Også kampene for å ta vare på den urbane naturen, var et tema som ble omtalt på ferden rundt vatnet. 

I den forbindelse ble det ytret en smule forbauselse over at ikke Mosvatnet for lengst er vernet som naturrreservat. Det er en påminnelse vi tar med oss i det videre arbeidet for å sikre verneverdiene i og ved vatnet.

En annen av deltakerne, hjemmehørende i Vesterålen, var imponert over at Stavanger kommune bevilget 175 000 kroner til bygging av en «måseholme» i Mosvatnet. – Hadde  man reist et slikt forslag på mitt hjemsted, ville vedkommende blitt henvist til innleggelse på institusjon.  

Søndag er siste dag av landsstyrets samling på Mostun. Da blir de som har anledning invitert med på tur til Store Marøy.