Ulovlig dyrking av myr på Vigre i Hå

En bonde i Hå kommune har gpått i gang med nydyrking på Vigremyra i Hå uten nødvendig tillatelse. Myra er av fagfolk rangert som en av de aller siste og mest verdifulle rikmyrene på Jæren. Politikerne i Hå har i etterkant godkjent den ulovlige nydyrkingen og dette vedtaket har nå Naturvernforbundet påklaget til fylkeslandbruksstyret.

Brev til Fylkeslandbruksstyret

Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens Landbruksforvaltning