Ulovlig fylling i Haugesund

«Terrengarrondering» kalles massedeponiet som er etablert i et vakkert kulturlandskap 20 meter fra Saltveitvatnet i Haugesund kommune. Deponiet er godkjent av Haugesund kommune og har siden starten i 1999 vokst til et areal på 25 000 kvadratmeter. I fyllingen er det dumpet urene masser, og naboer frykter nå at vassdraget er forurenset.

Mer om saken kan du lese i Haugesunds avis 27. november, 28. november og 30. november i artiklene «Vedtak i grenseland» og «Grundig vurdert»

Landbruksvei gjennom LNF-område. Eller?

Rene masser i kommunalt deponi?

Landskapet endrer seg i Haugesunds turterreng