Ulovlig godkjenning av Høg-Jæren vindpark?

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Rogaland, påklager NVEs godkjenning av søknaden fra Jæren Energi AS om endring av konsesjon for Høg-Jæren vindpark i Time og Hå kommuner. Konsesjonsendringene er så vesentlige at de må utløse krav om en ny konsekvensutredning.

Foreningen klager avgjørelsen til Olje- og energidepartementet fordi NVE har ikke tatt stilling til kravet, eller om kravet innebærer at NVE har gjort en saksbehandlingsfeil.

NOFs klage til OED