Ulovlig Tasta-fylling blir fjernet

Pålegget fra Stavanger kommune om å fjerne en ulovlig fylling i regulert friområde på Tasta blir nå effektuert. Naturvernforbundet mener saken statuerer et viktig eksempel, og bør gi et klart signal til grunneiere om at ulovlige fyllinger ikke lønner seg. Saken er tidligere omtalt 30.10 og 16.12.2006.

Link til nyhet 16.12.2006: http://www.rogaland.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=98153

Link til nyhet 30.10.2006: http://www.rogaland.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=95376