Ulovlig Tasta-fylling til Fylkesmannen

Stavanger kommune har droppet sitt pålegg til grunneier om å fjerne en ulovlig fylling i regulert friområde på Tasta. Byggesakssjefen påstår at tilkjørte masser er fjernet og at saken dermed er avsluttet. Naturvernforbundet mener det ligger igjen en fylling på over 1000 kbm masser (minst 100 lastebillass). Kommunens vedtak er påklaget til Fylkesmannen.

Tidligere oppslag om saken:

Krever ny runde om Tasta-fylling (04.07.2008) Fjern massedeponi i friområder! (26.12.2007)

Naturvernforbundets klage til Fylkesmannen av 29.09.2008:

Ulovlig fylling på Tasta – klage til Fylkesmannen på administrativt vedtak Stavanger kommune